• 99/05/19

آشنائی با سیستم ثبت بین المللی اظهارنامه های اختراع

آشنائی با سیستم ثبت بین المللی اظهارنامه های اختراع

سازمان مالکیت معنوی کارگاه آموزشی ملی معاهده همکاری ثبت اختراع را برگزار می کند.

 

6 و 7 بهمن ماه 1394 (  27 و 26 ژانویه 2016 )

با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع(PCT) و نیاز جامعه  پژوهشگران و مخترعین ونخبگان کشور به  آموزش نحوه ثبت اظهارنامه های  بین المللی اختراعات ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی ) با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) کارگاه آموزشی ملی ثبت اختراع را در ارتباط با آشنایی با  روند فایل و تسلیم اظهارنامه های ثبت بین المللی  اختراعات (تحت سیستم PCT)  در تاریخ 6 و 7 بهمن ماه برگزار می نماید.

لینک صفحه :

http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=5268