• 99/04/14

اخبار

کارگاههای دو روزه مالکیت فکری 1395

کارگاههای دو روزه مالکیت فکری 1395

علاقمندان شرکت در این کارگاهها می توانند با توجه به تاریخهای اعلام شده، درخواست خود برای حضور در هر یک از کارگاهها را با تکمیل فرم مربوطه در سایت ارسال فرمایند. ظرفیت این کارگاه 30 نفر می باشد و در دو روز از ساعت 12-8 تشکیل می شود.

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری مورخ 12 و 13 دی ماه در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.