• 99/05/19

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه مالکیت فکری

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزار کارگاه مالکیت معنوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396

کارگاه های آموزشی مالکیت فکری دفترثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1396

 

 

 

دفتر ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای  ارتقاء دانش و بینش دانشگاهیان و محققین دانشگاهی از مباحث مالکیت فکری ، مدیریت نوآوری و روند ثبت اختراع، به روال سالهای قبل اقدام به برگزاری کارگاه های دو روزه نموده است .جزئیات مربوط به برگزاری و شرکت در این کارگاه ها به شرح زیر می باشد:

 موضوعات و محورهای کارگاه شماره 1:

 

  • مفاهیم اولیه مالکیت فکری و نوآوری
  • راز تجاری یا پتنت؟
  • ملزومات نوآوری
  • علائم جمعی، نام تجاری(برند، لوگو،آرم...)

 

 

 

موضوعات و محورهای کارگاه شماره 2:

 

  • پیامد های ناشی از حقوق مالکیت فکری
  • پتنت، مارکهای تجاری و کپی رایت
  • شناخت فرآیند ثبت اختراعات در داخل و خارج از کشور
  • آشنایی با مراحل ثبت اختراع از طریق PCT

 

 

 

تقویم کارگاه های آموزشی دو روزه  سال1396

 

 

ردیف 1 عنوان کارگاه

کارگاه شماره 1

روز اول

کارگاه شماره 2

روز دوم

ساعت برگزاری
1 کارگاه دو روزه تابستان
دوشنبه 96/06/20 سه شنبه 96/06/21 8-12
2 کارگاه دوو روزه پائیز یکشنبه 96/09/19 دوشنبه 96/09/26 8-12
3 کارگاه دو روزه زمستان سه شنبه 96/12/05 سه شنبه 96/12/12 8-12

 

 

هزینه شرکت در کارگاه 1و 2 براي اعضاي دانشگاه علوم پزشکي  تهران به 300/000 وبراي ساير داوطلبان مبلغ 600/000 ريال ميباشد. (شماره حساب براي واريز وجه ثبت نام :42/27619004بانک ملت/ شعبه هجرت به نام درآمد غير درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران-کد شناسه2/16)

 

 

 

روشهای ثبت نام:

  ایمیل : patent@tums.ac.ir

  تلفنی:     81633682

 سایت: http://patent.tums.ac.ir  با تکمیل فرم درخواست شرکت در کارگاه

حضوری: بلوار کشاورز - نبش قدس-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-طبقه ششم- اتاق 608

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی