• 99/05/19

کارگاه های 2 روزه مالکیت فکری دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1398

کارگاه های 2 روزه مالکیت فکری دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1398

هدف از برگزاری کارگاهها آشنایی شرکت کنندگان با اختراعات و سایر حوزه های تحت پوشش مالکیت فکری از قبیل :راز تجاری، طراحی صنعتی، کپی رایت و مارکهای تجاری می باشد.

موضوعات و محورهای کارگاه شماره 1:

 

 

 

 

 

 

 

  • مفاهیم اولیه مالکیت فکری و نوآوری
  • راز تجاری یا پتنت؟
  • مراحل نوآوری از ایده تا بازار
  • ملزومات نوآوری
  • علائم جمعی و نام تجاری (برند، لوگو، آرم...)

 

 

 


موضوعات و محورهای کارگاه شماره 2:

 

 

 

 

 

 

 

  • پیامد های ناشی از حقوق مالکیت فکری
  • پتنت، مارکهای تجاری، کپی رایت
  • شناخت فرآیند ثبت اختراعات در داخل و خارج از کشور
  • آشنايي با مراحل ثبت اختراع از طريق PCT

 

 

 

 

تقویم کارگاه های آموزشی دو روزه  سال 1398

 

 

 

 

ردیف عنوان کارگاه  تاریخ  کارگاه شماره1 تاریخ کارگاه شماره 2  ساعت برگزاری
2  کارگاه دو روزه پاییز
  شنبه 1398/09/16
 شنبه 1398/09/23  8 الی 12
3  کارگاه دو روزه زمستان     یکشنبه1398/11/27  یکشنبه 1398/12/04
  8 الی 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرکت در  کارگاه 1و 2 براي اعضاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به 400/000وبراي ساير داوطلبان  مبلغ 800/000 ريال ميباشد.(شماره حساب براي واريز وجه ثبت نام :42/27619004بانک ملت/ شعبه هجرت به نام درآمد غير درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران-کد شناسه 2/16)
ثبت نام از طریق :
√ایمیل : patent@tums.ac.ir
√تلفنی:    81633655
√حضوری : بلوار کشاورز - نبش قدس-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-طبقه ششم-اتاق

کلمات کلیدی