• 99/05/19

تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات به مدت دو سال

تمدید قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات به مدت دو سال

مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/86 از تاریخ انقضای آن به مدت 2 سال تمدید شد.

شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٤

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات و جزئیات لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به مدت 2 سال موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه (8 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری با 132 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با جزئیات این لایحه با 122 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/86 از تاریخ انقضای آن به مدت 2 سال تمدید شد.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس در جریان بررسی این لایحه، تصریح کرد: لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به شماره چاپ 1471 که جهت رسیدگی به کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 25/5/94 کمیسیون با حضور کارشناسان ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاح به تصویب رسید./

 

کلمات کلیدی
تهیه کننده: