• 99/08/03

تماس با ما

بلوار کشاورز-نبش قدس-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-طبقه ششم- واحد 608 

 

آدرس الکترونیکی: patent@tums.ac.ir 

 

شماره تماس :

81633682

81633665 

 

 

شماره فکس: 81633654