• 99/09/11

درباره ما

درباره ما

 
بی شک درقرن حاضر سهم عمده پیشرفت و توسعه کشورها منوط به  برخورداری از دارایی های ارزشمند 

مالکیت فکری و مدیریت مناسب آن خواهد بود . دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره  به عنوان  قطب پیشگام

 علمی  از ذخایر بالقوه  بالایی در سطح  علم و دانش برخوردار بوده است  که به گمان بسیار قوی در دل آن

نتایج ارزشمند بالایی قابل استخراج و حفاظت در قالب پتنت وجود دارد . چه بسا بسیاری از نتایج پژوهشی که

 امکان ثبت اختراع  و تبدیل به ثروت را داشته اند تبدیل به مقاله شده و  به دست فراموشی سپرده  و از دست

 رفته اند و این در حالیست که  امروزه سرمایه  بسیاری از شرکتها و دانشگاههای بزرگ جهان  ازطریق

دارایی های فکری  به دست می آید .درهمین راستا دفتر ثبت اختراعات دانشگاه به طور رسمی کار خود را از

تیر ماه 1387 آغاز نموده است.

 

اعضا دفتر
شماره تماس
مدیر دفتر ثبت اختراعات دکتر فرید درکوش  
کارشناس دفتر ثبت اختراعات مرضیه رحمانی 81633682
کارشناس دفتر ثبت اختراعات زهرا باقرزاده 81633665