• 99/05/19

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396

کارگاه 2 روزه مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396

دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزاری کارگاه مالکیت فکری سال 1396 را به اطلاع علاقمندان می رساند .

کارگاه های 2 روزه مالکیت فکری دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1396

موضوعات و محورهای کارگاه شماره 1:

 

 

 

 

 

 

 

  • مفاهیم اولیه مالکیت فکری و نوآوری
  • راز تجاری یا پتنت؟
  • مراحل نوآوری از ایده تا بازار
  • ملزومات نوآوری
  • علائم جمعی و نام تجاری (برند، لوگو، آرم...)

 

 

 


موضوعات و محورهای کارگاه شماره 2:

 

 

 

 

 

 

 

  • پیامد های ناشی از حقوق مالکیت فکری
  • پتنت، مارکهای تجاری، کپی رایت
  • شناخت فرآیند ثبت اختراعات در داخل و خارج از کشور
  • آشنايي با مراحل ثبت اختراع از طريق PCT

 

 

 


تقویم کارگاه های آموزشی دو روزه  سال
1396

 

 

 

ردیف عنوان کارگاه  تاریخ  کارگاه شماره1 تاریخ کارگاه شماره 2  ساعت برگزاری
1 کارگاه دو روزه تابستان
 دوشنبه 1396/06/20
سه شنبه 1396/06/21
 8 الی 12
2  کارگاه دو روزه پاییز
  یکشنبه 1396/09/19
 یکشنبه 1396/09/26  8 الی 12
3  کارگاه دو روزه زمستان     شنبه1396/12/05  شنبه 1396/12/12
  8 الی 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شرکت در  کارگاه 1و 2 براي اعضاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به 300/000وبراي ساير داوطلبان  مبلغ 600/000 ريال ميباشد.(شماره حساب براي واريز وجه ثبت نام :42/27619004بانک ملت/ شعبه هجرت به نام درآمد غير درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران-کد شناسه 2/16)
ثبت نام از طریق :
√ایمیل : patent@tums.ac.ir
√تلفنی:    81633682
√سایت : patent.tums.ac.ir- از طریق تکمیل فرم درخواست شرکت د رکارگاه
√حضوری : بلوار کشاورز - نبش قدس-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-طبقه ششم-اتاق
608