• 99/05/19

کارگاه های مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397

کارگاه های مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397

کارگاه های آموزشی مالکیت فکری سال 1397دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری کانون پتنت ایران

 

کارگاه های آموزشی مالکيت فکری سال  1397دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری کانون پتنت ايران

هدف از برگزاری کارگاهها آشنایی شرکت کنندگان با  اختراعات و سایر حوزه های تحت پوشش مالکیت فکری  از قبیل :راز تجاری، طراحی صنعتی، کپی رایت و مارکهای تجاری می باشد. علاوه بر آن د رکارگاه پیشرفته 2روزه مباحث مربوط به آشنایی با اسناد پتنت، پایگاههای ثبت اختراع و نحوه جستجو نیز آموزش داده خواهدشد. گروه هدف برای شرکت در این کارگاه  ترجیحا اعضای محترم هیات علمی با سابقه حداکثر 5 سال سابقه کاری می باشند.

 

موضوعات کارگاه 1روزه 27 بهمن

 

  • مفاهیم اولیه حقوق مالکيت فکری و ابزار حفظ حقوق صاحبان فناوری د رعرصه بین المللی
  • حوزه های تحت پوشش مالکیت فکری (اختراع،طرح صنعتی،مارکهای تجاری...)
  • شناخت فرآیند ثبت اختراع د رداخل و خارج
  • چگونگی صنعتی سازی ایده های جدید و نوآور

 

 

موضوعات کارگاه 1روزه28 بهمن : آموزش مقدمات ثبت اختراع
•    تعريف و بيان اهميت حقوق مالکيت فکری
•    تعريف پتنت به عنوان ابزاری برای حمايت از نوآوری فناورانه
•    شرايط احراز يک اختراع به عنوان پتنت
•    فرآيند ثبت اختراع
•    معرفی کانون پتنت ايران

موضوعات کارگاه 2روزه: آموزش ثبت اختراع پيشرفته
•    تعريف و بيان اهميت حقوق مالکيت فکری
•    تعريف پتنت به عنوان ابزاری برای حمايت از نوآوری فناورانه
•    شرايط احراز يک اختراع به عنوان پتنت
•    فرآيند ثبت اختراع
•    بررسی اطلاعات اسناد پتنت و آموزش نحوه مطالعه آن
•    آموزش جستجوی پتنت
•    معرفی کانون پتنت

عنوان کارگاه مدرس تاریخ زمان محل اجرا
کارگاه 1 روزه مالکيت فکری  دکتر فريد درکوش شنبه 27 بهمن  8-16

خيابان ايتاليا- حد فاصل قدس و وصال

پلاک 41-زمايشگاه جامع تحقيقات

طبقه 2-سالن کنفرانس

کارگاه 1 روزه مقدماتی ثبت اختراع خانم ميترا امين لو يکشنبه 28 بهمن  8-16
کارگاه 2روزه پيشرفته ثبت اختراع دکتر اميرحسين برنايی

شنبه 11 اسفند

دوشنبه 13 باسفند

8-16
کلمات کلیدی