• 99/05/19

کارگاههای دو روزه مالکیت فکری 1395

کارگاههای دو روزه مالکیت فکری 1395

علاقمندان شرکت در این کارگاهها می توانند با توجه به تاریخهای اعلام شده، درخواست خود برای حضور در هر یک از کارگاهها را با تکمیل فرم مربوطه در سایت ارسال فرمایند. ظرفیت این کارگاه 30 نفر می باشد و در دو روز از ساعت 12-8 تشکیل می شود.

کارگاه های آموزشی مالکیت فکری دفترثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1395

 

دفتر ثبت اختراعات و ابداعات دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای  ارتقاء دانش و بینش دانشگاهیان و محققین دانشگاهی از مباحث مالکیت فکری ، مدیریت نوآوری و روند ثبت اختراع، به روال سالهای قبل اقدام به برگزاری کارگاه های دو روزه نموده است .جزئیات مربوط به برگزاری و شرکت در این کارگاه ها به شرح زیر می باشد:

 موضوعات و محورهای کارگاه شماره 1:

  • مفاهیم اولیه مالکیت معنوی و ابزار حفظ حقوق صاحبان فناوری در عرصه بین المللی
  • انواع مالکیتهای فکری و حوزه تحت پوشش آن 
  • اصول سازماندهی فعالیتهای ثبت اختراع در درون سازمان
  • نکاتی مهم در خصوص کارآفرینی از راه علم

 

موضوعات و محورهای کارگاه شماره 2:

  • پیامد های ناشی از حقوق مالکیت فکری
  • وضعیت قوانین مربوطه در ایران و جهان
  • شناخت فرآیند ثبت اختراعات در داخل و خارج از کشور
  • چگونگی صنعتی سازی ایده های جدید و نوآور

 

تقویم کارگاه های آموزشی دو روزه  سال1395

ردیف 1 عنوان کارگاه

کارگاه شماره 1

روز اول

کارگاه شماره 2

روز دوم

ساعت برگزاری
1 کارگاه دو روزه بهار یکشنبه 95/03/16 دوشنبه 95/03/17 8-12
2 کارگاه دوو روزه پائیز یکشنبه 95/07/25 دوشنبه 95/07/26 8-12
3 کارگاه دو روزه زمستان سه شنبه 95/10/21 سه شنبه 95/10/28 8-12


شرکت در کارگاه 1و 2 براي اعضاي دانشگاه علوم پزشکي  تهران به 100/000 وبراي ساير داوطلبان مبلغ 400/000 ريال ميباشد. (شماره حساب براي واريز وجه ثبت نام :42/27619004بانک ملت/ شعبه هجرت به نام درآمد غير درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران-کد شناسه2/16)


علاقمندان جهت ثبت نام در کارگاههای مورد نظر می توانند درخواست خود را از طریق سایت http://patent.tums.ac.ir و با تکمیل فرم درخواست شرکت در کارگاه ارسال  نمایند .


محل برگزاری کارگاه ها: بلوار کشاورز - نبش قدس-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران-طبقه ششم -سالن شورا

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید  با تلفن 81633682 ( دفتر ثبت اختراعات و ابداعات ) تماس حاصل فرمایید.کلمات کلیدی