• 99/05/19

شاخص جهانی نوآوری در سال 2015

شاخص جهانی نوآوری در سال 2015

Global Innovation Index 2015 گزارش تقسیم بندی وضعیت نوآوری 141 کشور جهان بر اساس شاخصهای نوآوری

شاخص جهانی نوآوری در سال 2015


گزارش سالانه شاخص جهانی  نوآوری (GII)با رتبه بندی نوآوری 141 کشور و اقتصاد جهانی بر پایه 79 شاخص منتشرشده است .
این رتبه بندی با همکاری سازمان مالکیت فکری جهانی(WIPO)، دانشگاه کرنل(Cornell University) و مدرسه بین المللی اقتصاد (INSEAD) تهیه وبه چاپ رسیده است .
 این گزارش تاثیر سیاستهای مبتنی بر نوآوری را بر رشد اقتصادی و توسعه بررسی می کند. کشورهای پیشرفته و ثروتمند با توسل به استراتژیهای مختلف  درجستجوی رشد برمحور نوآوری هستند. در حالیکه برخی کشورها هنور برای ساخت بستر نوآوری سخت در تلاشند برخی دیگر با موفقیت ظرفیتهای نوآوری خود را گسترش می دهند .