شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
اعلام اختراعات ثبت شده
 
اختراعات ثبت شده
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
رشته و مدرک تحصیلی:
 *
 دانشکده/مرکز:  *
 عناوین اختراع بین المللی -شماره و تاریخ ثبت:
 


 عناوین اختراعات داخلی -شماره و تاریخ ثبت
 
 شماره موبایل :
 *
 متن درون تصویر را وارد نمایید
  متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
   
تماس با ما
دفتر ثبت اختراعات  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شماره تماس: 81633682

http://patent.tums.ac.ir
patent@tums.ac.ir