جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
فرم درخوست شرکت در کارگاه
 
 عنوان فرم
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 رشته تحصیلی :
 *
 آخرین مدرک تحصیلی:
 
 دانشکده/مرکز/محل کار:
 *
 کارگاه  انتخابی:
 *
 شماره تلفن ثابت :
 
 شماره تلفن همراه
 *
 آدرس ایمیل:
 *
 شماره فیش پرداختی:
 
 متن درون تصویر را وارد نمایید
  متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
   
تماس با ما
دفتر ثبت اختراعات  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شماره تماس: 81633682

http://patent.tums.ac.ir
patent@tums.ac.ir