جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
مرجع استعلام برای بررسی اختراعات داخلی
 

مرجع استعلام نوآوری اختراعات داخلی

دفتر ثبت اخترعات دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی ار مراجع استعلام در

خصوص بررسی نواوری ختراعات داخلی با اداره مالکیت معنوی ایران همکاری دارد.

اختراعات ارجاعی از سوی سازمان ثبت اختراعات ایران با نامه رسمی آن اداره پذیرفته می

شود. در ابتدا با مخترعین در خصوص شرایط کلی گفتگو می شود   تا در صورتی که

موضوع شرایط اولیه قابلیت ثبت شدن را نداشته باشد از اتلاف وقت و هزینه انها جلوگیری

شود. این روش با در نظر گرفتن این واقعیت که به دلیل اشنا نبودن بری از مراجعه کنندگان با

قوانین اولیه به عنوان مثال: عدم افشای موضوع قبل از درخواست ثبت امکان  شاتس قابلیت

ثبت اختراع خود را از دست داده اند در پیش گرفته شده است .

  روند بررسی پس از واریز هزینه بررسی شروع می شود .ابتدا ساختار اظهارنامه بررسی

و در صورت ناقص بودن و یا کافی نبودن اطلاعات ، درخواست تکمیل پرونده می شود. پس

از تکمیل پرونده و داوری مراتب به اطلاع مخترعین گرامی رسانده خواهد شد تا در صورت

نیاز به اصلاح موارد درخواستی اقدام نمایند.

بستگی به حجم کاری و تعداد درخواستها مدت بررسی 1 الی 3 ماه به طول خواهد کشید.

هزینه بررسی فقط برای آن دسته از اختراعات دانشگاه علوم پزشکی تهران که آدرس

مخترعین یکی از زیر مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده باشد رایگان

محاسبه می شود.

مدارک لازم جهت ثبت نام در سایت ثبت اختراع
 

اظهارنامه که لازم است شامل بخشهای ذیل باشد:

1- برگه مشخصات مخترعین

2- ضمایم کامل مربوط به توصیف اختراع

3- ادعا یا ادعاهای اختراع

4- خلاصه اختراع

5- نقشه یا نقشه ها درصورت لزوم

6- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی 

تماس با ما
دفتر ثبت اختراعات  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شماره تماس: 81633682

http://patent.tums.ac.ir
patent@tums.ac.ir