• 99/04/14

درباره ما

درباره ما


بی شک د رقرن حاضر سهم عمده پیشرفت و توسعه کشورها منوط به  برخورداری از دارایی های ارزشمند 

مالکیت فکری و مدیریت مناسب آن خواهد بود . دانشگاه علوم پزشکی تهران همواره  به عنوان  قطب پیشگام

 علمی  از ذخایر بالقوه  بالایی در سطح  علم و دانش برخوردار بوده است  که به گمان بسیار قوی در دل آن

نتایج ارزشمند بالایی قابل استخراج و حفاظت در قالب پتنت وجود دارد . چه بسا بسیاری از نتایج پژوهشی که

 امکان ثبت اختراع  و تبدیل به ثروت را داشته اند تبدیل به مقاله شده و  به دست فراموشی سپرده  و از دست

 رفته اند و این در حالیست که  امروزه سرمایه  بسیاری از شرکتها و دانشگاههای بزرگ جهان  ازطریق

دارایی های فکری  به دست می آید .درهمین راستا دفتر ثبت اختراعات دانشگاه به طور رسمی کار خود را از

تیر ماه 1387 آغاز نموده است

.

اعضا دفتر
شماره تماس
مدیر دفتر ثبت اختراعات دکتر فرید درکوش  
کارشناس دفتر ثبت اختراعات مرضیه رحمانی 81633682
کارشناس دفتر ثبت اختراعات زهرا باقرزاده 81633665